Trasy Rowerowy Miasta Wodzisław Śl. uległy modyfikacji.
Obecnie na terenie miasta jest osiem tras rowerowych.
  
Znajdziesz je na nowej stronie pod linkiem:
  
www.trasy-rowerowe-wodzislaw-slaski.102.pl
 

    

  

  

    

  
Wodzisław Śląski - 316 Y
  
Miasto powiatowe, którego początki sięgają XIII wieku, obchodziło w 2007 roku jubileusz 750-lecia założenia.
Opodal miasta liczącego obecnie 50 tysięcy mieszkańców przebiega autostrada A1, jedyna polska autostrada
o przebiegu południkowym, stanowiąca część międzynarodowego korytarza łączącego północ i południe Europy.
  
              
  
Miasto leży na 50 równoleżniku co unaocznia obelisk na granitowym postumencie przed Urzędem Miasta.
  

  
0,0 km
  
Żółta Trasa Rowerowa - symbol 316 Y - na całej swej długości oznaczona kolorem żółtym,
rozpoczyna się przy głównej bramie wjazdowej na Stadion Miejski.
Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji "Centrum" Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 8
  
Tutaj usytuowany jest znak R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego
  
oraz znak R-3  tablica szlaku rowerowego lokalnego.
  
Na trasie napotkamy jeszcze znaki R-1 szlak rowerowy lokalny
  
oraz znaki R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego.
  
Z tego miejsca kierujemy się za most nad rzeką Leśnica by następnie skręcić w prawo w ul. Rzeczną.
  

  
  

  
0,6 km
  
Tuż za mostem na ul. Rzecznej skręcamy w lewo i jedziemy drogą gruntową wzdłuż rzeki.
  

  
  

  
1,1 km
  
Rzeka jest na tyle czysta by zadomowiły się w niej stada dzikich kaczek. Tobie kąpieli jednak nie polecam ;)
  
  
  

 

   
Turzyczka - 316 Y
  
Wcześniejsza nazwa to Turza Mała, która była lokowana na prawie polskim jeszcze przed XII wiekiem.
W 1721 roku Turza Mała po raz pierwszy zapisana jest jako Turzyczka. Przez stulecia istniał tam młyn wodny.


  
2,5 km
  
Główne skrzyżowanie ul. Starowiejska / Poprzeczna - skręcamy w prawo zgodnie z oznaczeniem trasy.
  

  
  

  
3,1 km
  
Trasa w Turzyczce jest dobrze oznaczona i nie sposób ją zmylić.
Ulicą Tęczową jedziemy mając z prawej strony linię kolejową.
  
  
  

 

   
Turza Śląska - 316 Y
  
Dawna nazwa wsi to Turza Wielka. Pierwsza wzmianka o "Turschow" pochodzi z 1305 roku.
Była to wioska osadzona na prawie niemieckim, dająca dziesięcinę biskupowi wrocławskiemu.
W 1861 r. należała do parafii Jedłownik i dawała tamtejszemu proboszczowi dziesięcinę ze snopów i ziarna.Zachowaj szczególną ostrożność przecinając prosto skrzyżowanie z ul. Bogumińską.
To ruchliwa droga w stronę przejścia granicznego w Chałupkach.


  
4,5 km
  
Tuż przed skrzyżowaniem możesz odpocząć w znajdującej się cukierni uzupełniając kalorie i płyny.
  

  
  

  
5,7 km
  
Łagodnie opadająca ul. Kolejowa pozwala bez pedałowania i hamowania na jazdę 35 km / godz....
  

  
  

  
6,3 km
  
...by zatrzymać się w miejscu gdzie rozpoczynają się tory kolejowe. Dalej drogą polną wzdłuż torów.
  

  
  

  
7,1 km
  
Skręć w lewo i jedź drogą gruntową nasypem po zdemontowanej linii kolejowej opuszczając sołectwo Turza Śl.
  
  
  

 

   
Kolonia Fryderyk - 316 Y
  
Kolonia Fryderyk została założona w 1911 r. jako osada górnicza. Nazwa pochodzi od kopalni "Friedrich - Schacht"
w której od 1916 r. przez 7 lat wydobywano węgiel. Obecnie należy do wsi Gorzyce, stanowi jednak odrębne sołectwo.


  
7,3 km
  
Przejeżdżając mostem nad Leśnicą jesteś już w kolejnej miejscowości jaką jest Kolonia Fryderyk.
  

  
  

  
7,8 km
  
Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, która prowadzi do centrum miejscowości.
  

  
  

  
8,2 km
  
Mijamy pozostałości po dawnej kopalni, wykorzystywane obecnie przez konsorcjum ALPINE
Znajduje się tam betoniarnia i zakład przygotowania asfaltu na potrzeby budowy autostrady A1
  

  
  

  
8,5 km
  
Na głównym skrzyżowaniu prosto.
  

  
  

  
8,8 km
  
Drogą gruntową przez odcinek leśny, mijasz ośrodek rekreacyjno - sportowy "Tarloch" i dojeżdżasz do Gorzyczek.
  
  
  

 

   
Gorzyczki - 316 Y
  
Duża wieś w gminie Gorzyce, przy granicy z Republiką Czeską. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1229 roku.
Na uwagę zasługują zabudowania po folwarku, średniowieczne grodzisko oraz pałacyk z końca XIX wieku.
W Gorzyczkach autostrada A1 (Gdańsk - Brno) przekracza granicę Polski z Czechami.
  

  
Zachowaj szczególną ostrożność przekraczając skrzyżowanie ulicy Kopalnianej z Raciborską.
  

  
10,9 km
  
Koniecznie skorzystaj ze znajdującego się na skrzyżowaniu przejścia pieszego i rowerowego.
  

  
  

  
Jadąc prosto mijasz Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów, Ochotniczą Straż Pożarną...
  

  
11,8 km
  
...i przyległy do niej "Fire Pub". Widać zjazd na którym osiągniesz bez pedałowania prędkość 40 km / godz.
  

  
  

  
12,3 km
  
Następnie wjeżdżasz w las. Pilnuj na drzewach oznaczeń trasy, zwłaszcza na rozdrożach.
  
  
  

 

   
Uchylsko - 316 Y
  
Pierwsza wzmianka o wsi Uchylsko zawarta jest w bulli papieża Grzegorza IX, datowanej na 26 maja 1229 roku.
W bulli tej papież zatwierdza opatowi tynieckiemu dziesięciny z kilku wsi, wśród nich wymienione jest Uchylsko.
Przez Uchylsko wiódł szlak drogowy z Węgier do Wrocławia nazywany "Wielką drogą" lub "Drogą królewską".
  

  
12,8 km
  
Podziwiaj otaczającą przyrodę, a być może tuż obok Ciebie przebiegnie sarna.
Mnie się to przytrafiło, niestety nie zdążyłem ją uwiecznić na zdjęciu.
  

  
  

  
13,5 km
  
Bar "MEXICO" na głównym skrzyżowaniu w Uchylsku...
  
  

  
...i znajdujące się naprzeciw baru znaki szlaków rowerowych.
  

  
  

  
Ochotnicza Straż Pożarna w Uchylsku...
  
  

  
13,7 km
  
...i znajdujące się naprzeciwko miejsce na odpoczynek czy spożycie posiłku. Dalej widoczny plac zabaw.
  

  
  

  
14,2 km
  
Już po 500 metrach wjeżdżasz w polne drogi by cieszyć oko i ucho otaczającą przyrodą.
  
  
  

 

   
Gorzyce - 316 Y
  
Duża wieś przy drodze krajowej nr 78 będąca siedzibą gminy. Najwcześniejsza wzmianka o Gorzycach
pochodzi z roku 1226, kiedy to mieszkańcy tej wsi dawali daniny klasztorowi Benedyktynów w Tyńcu.

Ze wzgórz nad doliną rzek Olzy i Odry rozlegają się widoki na "Ziemię Wodzisławską", Bramę Morawską,
Beskid Śląski, Sudety i całe Zaolzie. Niewiele miejscowości może się poszczycić tak okazałymi pejzażami.Widoczny w oddali basen "NAUTICA" to znak, że jesteś w Gorzycach.


 11,2


zkw.

 11,2


zkw
.

 11,2


zkw
.

 11,2ey
cz
ki

 

   
Osiny - 316 Y
  
Osiny to stary przysiółek Gorzyc, obecnie najmłodsze (powstałe w 1999 r.) sołectwo w gminie Gorzyce.
Uwidocznione na mapach Księstwa cieszyńskiego z 1630 roku. Natomiast od około 1875 roku,
tj. od czasu rozpoczęcia budowy linii kolejowej Wodzisław Chałupki istnieją zapisy notarialne.
  


zy
cz
yc
ow
ic

 

   
Czyżowice - 316 Y
  
Czyżowice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Gorzyce. Jest to jedna z większych wsi powiatu wodzisławskiego (ponad 2999 mieszkańców), położona kilka kilometrów od Wodzisławia, na południu Polski (ok. 14 km od przejścia granicznego w Chałupkach).

W Czyżowicach znajdują się m. in. kościół, kapliczki i krzyże, ośrodek zdrowia, punkt pocztowy, szkoła podstawowa, gimnazjum, ochotnicza straż pożarna, klub sportowy "Naprzód", dom kultury, przystanek kolejowy (linia Wodzisław - Chałupki), strefa przemysłowa, liczne sklepy i bary, restauracje i domy przyjęć, tereny leśne i biwakowe.

Historia[edytuj]Pierwsza wzmianka sięga pośrednio do drugiej połowy XII wieku. Z pierwszych wzmianek wynika, że w Czyżowicach istniały trzy domostwa z 16 mieszkańcami.

W 1515 r. Czyżowice stają się własnością Państwa Stanowego Wodzisław.

W 1772 roku datuje się pierwszy szczegółowy opis Czyżowic, który mówi o tym, że wieś Czyżowice leży 3/4 mili od Wodzisławia, 834 stopy n. p. m., posiada 27 gospodarstw chłopskich, 22 zagrodników i chałupników, 6 komorników i 183 mieszkańców, wszyscy zobowiązani do robót i danin dla pana. Czyżowice zawsze należały do właściciela Wodzisławia.

Osiem lat później w 1780 r. w Czyżowicach naliczono 25 siodłaków, 14 zagrodników, 4 chałupników tj. 43 gospodarstwa oraz młyn Pawelec.

W 1826 roku wieś liczyła w 66 domach 370 osób, a cztery lata później już 571 mieszkańców, 75 zagród, 1 przysiółek, 1 nadleśnictwo i 1 młyn. Czyżowice należały wówczas do Rejencji Opolskiej, wyższy sąd krajowy znajdował się w Raciborzu, a poczta w Wodzisławiu.

Następna wzmianka pochodzi z 1861, mówi ona o 700 mieszkańcach, w tym 4 ewangelików, 10 powyżej 70 lat, 1 pow. 80 lat. W 145 gospodarstwach domowych i 118 domach mieszkalnych, 1 młyn wodny, 58 innych budynków związanych z rolnictwem. Mieszkańcy mówili wyłącznie po śląsku.

Od 1 stycznia 1946 roku włączona zostaje do gminy wiejskiej Wodzisław Śląski do kiedy gmina została zniesiona 29 września 1954 roku.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim.

Obecnie Czyżowice są najludniejszą miejscowością gminy Gorzyce. Bliskie sąsiedztwo Wodzisławia i jednocześnie brak szczególnie ruchliwych ulic powoduje, że są atrakcyjne pod względem budownictwa jednorodzinnego; pomimo ujemnego przyrostu naturalnego ludność Czyżowic stale rośnie.
yd
er
yz
yc
zk
yc
ow

 

   
Syrynka - 316 Y
  
ur
zy

cz
on
zy
cz
si
ow

 

   
Zawada - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

   
Pszów - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

   
Lubomia - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

   
Buków - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

   
Bluszczów - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

   
Rogowiec - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

   
Odra - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

   
Olza - 316 Y
  
Wodzisław Śl. - - - Turzyczka - - - Turza Śl. - - - Kolonia Fryderyk - - - Gorzyczki - - -  

 - - - Uchylsko - - - Gorzyce - - - Osiny - - - Czyżowice - - - Syrynka - - - Zawada - - -

     - - - Pszów - - - Lubomia - - - Buków - - - Bluszczów - - - Rogowiec - - - Odra - - - Olza

 

rz
yc
og
ow
ie

 


stat4u      

 

 

 

 


w Gorzyczkach i skręcając w drogę polną dojedziemy do Uchylska. Natomiast jadąc do Uchylska możemy po lewej stronie drogi zobaczyć dolinę rzeki Olzy.

W Gorzycach na ul. Zamkowej (którędy biegnie szlak rowerowy) znajduje się Zespół Pałacowo Parkowy, który w 1989r został wpisany do rejestru zabytków klasy A pod nr A/1388/89.

W wyżej położonym klasycznym, prostokątnym pałacu obecnie znajduje się Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Z całego wyposażenia wewnętrznego pozostał tylko kominek. Natomiast niżej położony XIX wiecznym neobarokowy, pierwotnie parterowy pałac w kształcie podkowy z piętrową wieżą pośrodku, czeka na odbudowę i zagospodarowanie. Oba pałace odległe od siebie o około 750m były połączone dwiema alejkami. Wokół pałaców rozciąga się park krajobrazowy w stylu angielskim założonym przez hrabiów von Arco. Obok Zespołu Pałacowo - Parkowego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej. W centrum wsi znajduje się zabytkowa kuźnia.

Z głównej drogi ( Gorzyce - Racibórz ) zjeżdżamy na drogę śródpolną asfaltową, która prowadzi do Osin. Jest to najmniejsze sołectwo na terenie gminy Gorzyce. Przy głównej drodze znajduje się park leśny z placem zabaw

Z Osin udajemy się droga polna do Czyżowic. Jest to największe pod względem liczby ludności sołectwo w gminie Gorzyce. W południowo - zachodniej części znajduje się pomnik przyrody - głaz narzutowy. Niewątpliwą atrakcją krajobrazową i przyrodniczą tej miejscowości jest przepięknie położony, stwarzający doskonałe warunki dla wędrówek pieszych, rowerowych oraz biwakowania kompleks leśny zwany "Szwajcarią Czyżowicką"

Następnie droga przez las dojeżdżamy do Syrynki dzielnicy Rogowa, a stamtąd jedziemy do Zawady ( dzielnicy Wodzisławia Śl).

Kolejne etapy trasy rowerowej przebiegają przez miasto Pszów i gminę Lubomia.( ok. 20 km) , gdzie możemy zwiedzić m.in.: grób Borodynowskiej Pani, kopiec graniczny, grodzisko.

Z Bukowa - miejscowości należącej do Gminy Lubomia - jadąc wzdłuż wału zbiornika wodnego Polder Buków ponownie wjeżdżamy na teren Gminy Gorzyce do miejscowości Bluszczów, która położona jest na obrzeżach gminy. Ze wzgórza można podziwiać widoki : Rogowa, a w dali przy dobrej pogodzie widać Beskid Śląski, w środku obniżenie Bramy Morawskiej, a po prawej stronie fragment Sudetów Wschodnich. W Bluszczowie godny zobaczenia jest również park leśny z olszą czarną.

Następnie trasa prowadzi nas przez Rogowiec - dzielnicę należącą do Rogowa, która znajduje się na jego obrzeżach. Kierując się do miejscowości Odra, mijasz po drodze staw i resztki zabudowań dawnego folwarku. Odra jest jednym z najmniejszych sołectw gminy Gorzyce, które odznacza się znakomitymi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi. Jest rajem dla wędkarzy i amatorów sportów wodnych. Możemy tutaj zobaczyć budynek mieszkalny pochodzący z 1840 roku z doskonale zachowanymi w szczytowej ścianie płaskorzeźbami charakterystycznymi dla tej epoki.

Kolejnym etapem , a zarazem ostatnim na szlaku rowerowym jest miejscowość Olza. Sołectwo to położone jest na trasie do przejścia granicznego w Chałupkach. Charakterystycznym i bardzo ciekawym miejscem jest połączenie dwóch rzek Olzy i Odry. W Olzie znajduje się ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy i duże pole namiotowe. W latach 1918-1937 był w Olzie tzw. "Trójkąt Trzech Republik".
W tym miejscu trasa rowerowa łączy się z trasą rowerową europejską i trasą Euroregionu Śląska Cieszyńskiego.

 

 

 

Szlak rowerowy po Gminie Gorzyce jest częścią szlaku rowerowego wokół powiatu wodzisławskiego, który jest zarejestrowany w śląskiej sieci tras rowerowych pod nr 316 Y i liczy 52 km.
Trasa przebiega z dala od głównych szlaków drogowych tak, aby rowerzyści mogli spokojnie i bezpiecznie z niej korzystać oraz zwiedzać najpiękniejsze zakątki Gminy Gorzyce. Na trasie możemy zobaczyć m.in.: zabytki z czasów średniowiecza tj. grodzisko w Gorzyczkach, obiekty przyrodnicze - Szwajcaria Czyżowicka, Zespół Pałacowo - Parkowy w Gorzycach.

Trasa jest również atrakcyjna pod względem rekreacyjnym - ośrodki wypoczynkowe w Olzie, Miasteczko Country w Czyżowicach, duże pole namiotowe w Olzie zlokalizowane na obrzeżach starego koryta rzeki Olzy. Na naszą uwagę zasługują także rzeka Olza i Odra, zbiornik wodny POLDER BUKÓW oraz kompleksy leśne w rejonie Czyżowic.